Audiencja generalna 23.03.2016

 
 
 

W katechezie w Wielkim Tygodniu Ojciec Święty ukazuje, jak Boże Miłosierdzie objawia się w wydarzeniach Triduum Paschalnego. Te trzy dni ukazują bezkres Bożej miłości wobec każdego człowieka, to „dramat Bożej miłości”.

W Wielki Czwartek Jezus daje swoje Ciało i Krew ustanawiając Eucharystię, ale przedtem umywa uczniom nogi, by przez to nauczyć nas służenia sobie wzajemnie.

W Wielki Piątek oddaje siebie samego za nas, objawia miłość, które jest aż do końca, do śmierci. Jeśli Bóg daje nam miłość aż do końca, nie cofając się przed śmiercią, to także my, odrodzeni z Ducha św. mamy sobie nawzajem okazywać miłość.

Wielka Sobota to dzień milczenia Boga. To dzień ciszy. Jezus dzieli z całą ludzkością dramat śmierci. Bóg milczy ze względu na miłość. To oczekiwanie na Zmartwychwstanie. W tym dniu patrzymy na Matkę  Bożą, która w ciszy oczekuje na Zmartwychwstanie.