Audiencja generalna 16.03.2016

 
 
 

Ojciec Święty  nawiązuje do księgi proroka Jeremiasza, w której objawia się Boże miłosierdzie i jego zdolność do pocieszenia. Izraelici, przeżywając wygnanie z własnego kraju, pytają o obecność Boga, o Jego dobroć i sprawiedliwość.

Prorok Jeremiasz daje odpowiedź, głosząc pocieszenie, obietnicę Bożej pomocy. Bóg, poprzez usta proroka, daje swemu ludowi zapowiedź wybawienia. Lud doznaje pocieszenia, zapewnienie pełni radości, powrotu do ojczyzny.

Prawdziwe pocieszenie dokonuje się jednak w wydarzeniu paschalnym, dopiero wtedy doznajemy pełni miłości Boga, który daje życie wieczne.