Audiencja generalna 27.01.2016

 
 
 

Kolejną katechezę papież Franciszek poświęca Bożemu miłosierdziu, przytaczając fragmenty Pisma Św., które mówią jak Bóg okazuje miłosierdzie swojemu ludowi.

 Pan lituje się nad Izraelitami, kiedy ci narzekają na swój ciężki los, nie pozostaje obojętny na ich modlitwy i wołanie. Tu zaczyna się historia Mojżesza, który, sam uratowany przez Boże miłosierdzie, teraz staje się jego pośrednikiem. Pan buduje silną więź z Ludem Wybranym, czyniąc go uprzywilejowanym narodem, który pośród wszelkich dóbr i własności jest Jego „szczególną własnością”, o która się troszczy. Warunkiem takiej relacji jest przyjęcie przymierza, słuchanie głosu Pana.

Te cuda, okazane Izraelowi na przestrzeni dziejów Starego Testamentu, ukazują wielkość Bożego miłosierdzia, które osiąga pełnię w Jezusie Chrystusie „nowym i wiecznym Przymierzu”, który, poprzez krew krzyża, niszczy grzech czyniąc nas dziećmi Bożymi.