Audiencja generalna 20.01.2016

 
 
 

W Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan Ojciec Święty odwołuje się do sakramentu Chrztu, który jest węzłem łączącym wszystkich, którzy zostali przez niego odrodzeni, jak czytamy w dokumentach Soboru Watykańskiego II. Chrzest św., jak pisze św. Piotr w I Liście, jest wielkim darem, ale też zobowiązaniem, które powinniśmy sobie uświadamiać.

Chrzest jest wezwaniem z "ciemności" do światła, wszyscy bowiem jesteśmy grzesznikami i potrzebujemy nawrócenia. Po zanurzeniu w wodzie następuje wynurzenie, które jest symbolem zmartwychwstanie do nowego życia w Chrystusie. Niestety, przyznaje Ojciec Święty, wszyscy doświadczamy egoizmu rodzącego podziały, konflikty, zamknięcia. Chrzest jest źródłem łaski, miłosierdzia, które jest nieograniczone, zdolne objąć wszystkich.

Łaska Chrztu tworzy między nami nierozerwalną więź, czyni z nas braci. Mimo, że nie jesteśmy w pełni zjednoczeni, co dzieje się przez grzech, Boże miłosierdzie jest silniejsze od naszych podziałów. Chrześcijanie, którzy przyjmują łaskę Boga stają sie zdolnymi do głoszenia Jego Ewangelii, do czynienia dzieł miłosierdzia, dając świadectwo jedności.

My wszyscy – chrześcijanie tworzymy jeden lud święty, królewskie kapłaństwo, co oznacza, że mamy do wykonania misję przekazywania miłosierdzia otrzymanego od innych, wobec ubogich i opuszczonych.