Audiencja generalna 13.01.2016

 
 
 

Ojciec Święty Franciszek rozpoczyna cykl katechez poświęconych miłosierdziu.

W Piśmie św. Bóg przedstawiony jest jako "miłosierny", tak w Starym Testamencie objawia się Mojżeszowi. Jego istotą jest miłosierdzie, nieustanna gotowość do przebaczania. Miłosierdzie to "czuła troska", miłość, jaką matka otacza swoje dziecko. Obraz Boga to obraz kogoś, kto się wzrusza, gotowy by oddać dla swojego dziecka wszystko, nawet życie, jak matka kocha swoje dziecko.

Pismo mówi też, że Bóg jest "litościwy", a więc zawsze gotowy, by przebaczyć, w swojej wielkości pochylić się nad biednymi, skrzywdzonymi, jak ojciec w przypowieści z Ewangelii św. Łukasza, który ciągle czeka na syna, który odszedł. Kiedy ten wraca, ojciec już dawno przebaczywszy mu, przytula go do siebie i nawet nie pozwala mu wyznać winy.

Bóg jest też określany jako "nieskory do gniewu", ale ma "szeroki oddech wielkoduszności", jest cierpliwy w czekaniu na nas. Jest jak cierpliwy rolnik, który potrafi czekać na wzrost dobrego ziarna, które wzrasta wśród chwastów.

Pan  jest też "bogaty w łaskę i wierność". W tej pięknej definicji jest wszystko, przyznaje Ojciec Święty. Jego wierność ukazuje się w miłości wielkiego i potężnego Boga do nas – małych i niewiernych. Jego miłość nie zależy od naszych zasług, ale wypływa z Jego bezinteresowności względem nas, ludzi.

Ostatnim słowem, jakie Bóg objawił Mojżeszowi to "wierność". Bóg zawsze nad nami czuwa, nigdy nie zaśnie, ale trwa w ciągłej trosce o nas.