Audiencja generalna 16.12.2015

 
 
 

W katechezie Ojciec Święty wspomina uroczystość inauguracji Wielkiego Jubileuszu, który papież rozpoczął otwierając Drzwi Święte w Bazylice św. Piotra 8 grudnia w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Papież podkreśla, że Jubileusz jest wydarzeniem jednoczącym cały Kościół, przeżywanym przez wiernych na całym świecie. Symbolem tej powszechności jest otwarcie drzwi kościołów partykularnych we wszystkich diecezjach świata, a jako pierwsze zostały one otwarte w sercu Afryki, gdzie papież Franciszek przebywał z wizytą apostolską.

Miłosierdzie, które jest słowem przewodnim tego nadzwyczajnego Roku Jubileuszowego nie może pozostać tylko słowem, ale musi mieć konkretne ślady w naszym życiu. Przebaczenie i miłosierdzie są znakiem, że wiara przekształca nasze serca, podkreśla papież. Są programem na życie, znakiem obecności w nim Boga.

Kolejnym symbolem Roku Jubileuszowego jest Brama Miłosierdzia, którą przekraczać będą wierni w różnych miejscach na świecie, jako symbol Jezusa, który jest Bramą życia. Przekraczać ją powinniśmy z czystym sercem, prosząc Pana o otwarcie drzwi naszych serc. Rok Miłosierdzia nie miałby znaczenia, gdyby drzwi naszych serc były zamknięte, mówi Ojciec Święty.

Innym ważnym znakiem Jubileuszu jest spowiedź. To spotkanie z Bogiem, który przebacza, okazuje nam swoje miłosierdzie. "Bóg nas rozumie w naszych ograniczeniach, rozumie nas w naszych słabościach", podkreśla papież. Właśnie wtedy, gdy wyznajemy nasze grzechy, On jest najbliżej nas, wtedy w niebie wyprawiana jest uczta, mówi Ojciec Święty.

Otwierając się na Boże miłosierdzie, sami czerpiemy siłę do przebaczenia, które często wydaje nam się niemożliwe. Tylko z Bożą mocą jesteśmy zdolni wybaczać nawet najtrudniejsze zranienia.