Audiencja generalna 11.11.2015

 
 
 

Kolejną katechezę Ojciec Święty Franciszek poświęca rodzinie, zastanawiając się tym razem nad kwestią bycia razem, spędzania wspólnie czasu. Odbywa się to zazwyczaj, kiedy rodzina gromadzi się wokół stołu, przy wspólnym posiłku. Taka sytuacja jest często we współczesnym świecie zagrożona, czasem przy stole nie rozmawia się, niekiedy brakuje w rodzinie wspólnych posiłków.

Papież zwraca uwagę, że Pan Jezus często nauczał przy stole, także podczas wieczerzy przekazał uczniom swój testament. Wspólne przebywanie przy stole jest bardzo ważne dla chrześcijańskiej rodziny, scala ją, jest czasem dzielenia się i rozmowy. Rodzina, która uczestniczy w Eucharystii, otwiera się także na zewnątrz, okazuje swoje braterstwo także poza obrębem jej samej.

Papież podkreśla, jak ważne jest dla współczesnych rodzin znalezienie czasu na bycie razem, bardzo dzisiaj zagrożone. Wspólne przebywanie przy stole, na wzór uczty eucharystycznej, nie wyklucza nikogo, obejmuje każdego, dzieląc się miłością z każdym uczestnikiem uczty.

Rodzina chrześcijańska, czerpiąc siłę z Eucharystii, roztacza swoje miłosierdzie nad każdym, zwłaszcza wykluczonym, zepchniętym na margines.