Audiencja generalna 30.09.2015

 
 
 

W środowej katechezie Ojciec Święty Franciszek odnosi sie do swojej, niedawno zakończonej, podróży apostolskiej na Kubę i do Stanów Zjednoczonych Ameryki. Głównym celem tej wizyty był udział w VIII Światowym Spotkaniu Rodzin w Filadelfii oraz w siedzibie ONZ, a także w sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia w Cobre na Kubie.

W pierwszym etapie podróży papież udał się do narodu kubańskiego niosąc przesłanie o Bożym Miłosierdziu, które "jest większe od jakiejkolwiek rany, jakiegokolwiek konfliktu, czy ideologii". Spotykając  się z narodem kubańskim, papież dzielił z nim nadzieję na niedługie otwarcie się Kuby na  świat, na podążanie drogą wolności i odpowiedzialności.

Z Kuby Ojciec Święty udał się do Stanów Zjednoczonych, do Waszyngtonu, gdzie spotkał się z przedstawicielami władz państwowych, z biskupami, osobami konsekrowanymi, a także z ubogimi, zepchniętymi na margines. Przypomniał o podstawowych założeniach, na jakich powstało państwo amerykańskie, odwołał się do idei wolności i równości, podkreślając prawo do życia każdego obywatela.

W Nowym Jorku papież Franciszek spotkał się z przedstawicielami ONZ, odwiedzając siedzibę główną tej organizacji. Ojciec Święty wyraził poparcie Kościoła dla jej roli w promowaniu rozwoju i pokoju, ponawiając apel o powstrzymanie i zapobieganie przemocy wobec mniejszości etnicznych.

Głównym celem wizyty papieża w Stanach Zjednoczonych był udział w Światowym Spotkaniu Rodzin w Filadelfii, gdzie Ojciec Święty podkreślił wielką rolę rodziny przeciwko konsumpcyjnemu modelowi współczesnego świata. Rodzina jest także, jak wyraził to Ojciec Święty, "głównym podmiotem ekologii integralnej", zawierając w sobie dwie główne zasady ludzkiej cywilizacji: zasadę komunii i płodności.

Ojciec Święty podkreślił znaczenie, jakie ma przesłanie i świadectwo Światowego Spotkania Rodzin, wypływające  właśnie ze Stanów Zjednoczonych, kraju, który osiągnął ogromny wzrost gospodarczy nie negując swoich religijnych korzeni.