Audiencja generalna 05.08.2015

 
 
 

Papież Franciszek podejmując kolejną refleksję nad rodziną skupia się na tych, którzy po rozpadzie swego małżeństwa, podjęli życie w nowym związku. Ta sytuacja, mimo, że sprzeczna z sakramentem chrześcijańskim, wymaga spojrzenia pełnego miłości, która pragnie zbawienia osób. Potrzebne jest zatem właściwe rozeznanie sytuacji, potrzebne jest przyjęcie tych osób do wspólnoty, zwłaszcza ze względu na dzieci, które są najbardziej poszkodowane. Ważne jest, podkreśla papież, aby odczuwały one troskę i opiekę Kościoła. Wszystkie osoby żyjące w nowych związkach są nadal częścią Kościoła. Potrzebna im otucha, aby coraz bardziej czuli się przynależni do Chrystusa, poprzez modlitwę, uczestnictwo w liturgii, słuchanie Słowa Bożego, chrześcijańskie wychowywanie dzieci. Kościół jest matką, która oddaje swe życie za dzieci, jest miejscem otwartym dla każdego, gotowym przyjąć zranionych i skrzywdzonych, każdego z jego trudnym życiem.