Audiencja generalna 27.05.2015

 
 
 

Papież Franciszek w kolejnej katechezie poświęconej tematyce rodzinnej, skupia się na narzeczeństwie. Jest to okres, kiedy młodzi powinni pracować nad swoją miłością, kiedy wzajemnie "uczą się" siebie. Jest to trud wymagający wysiłku, a nie jedynie fascynacja czy beztroskie uczucie, podkreśla papież. Franciszek przywołuje słowa Księgi Rodzaju, gdzie czytamy, że Bóg odpoczywa po trudzie stwarzania świata, trudzie, jakiego dokonał z miłością, budując przymierze z człowiekiem. Jest to pierwowzór przymierza, jakie zawierają między sobą mężczyzna i kobieta, przymierza miłości na całe życie. Taka więź nie może być budowana naprędce, przyznaje papież; potrzeba czasu i pracy, aby było ono trwałe. Trudno mówić o zaufaniu i wierności, jeśli dominuje nawyk konsumowania miłości, jaki narzuca współczesna kultura, wtedy łatwiej się ulega przy napotkanej trudności, a nie jest to miłość, przyznaje papież.

Ojciec Święty podkreśla rolę kursów przedmałżeńskich, na które wielu młodych przychodzi niechętnie, ale przekonuje się często o ich wartości i znaczeniu. To czas poznania siebie nawzajem, zastanowienia i zatrzymania. Ważne dla chrześcijańskich narzeczonych jest wspólne odkrywanie Biblii, modlitwa, spowiedź, Komunia św., otwarcie na potrzebujących.

Czas narzeczeństwa powinien  być odkrywaniem darów duchowych, czasem przyjęcia siebie nawzajem z łaska Bożą.